O problemă importantă în lucrul jurnalistului-investigator este securitatea. Ea include securitatea fizică a jurnalistului, la fel, securitatea lui cibernetică și juridică.

Securitatea fizică a jurnalistului

În acest caz, nu este vorba despre posedarea abilităților de luptă corp la corp, ci de reducerea la minimum a pericolului pentru viața și sănătatea investigatorului. Recomandarea cheie în acest caz: activitatea asupra temelor de rezonanță ale investigațiilor trebuie efectuate în componența grupului de jurnaliști sau în componența rețelei. În cazul în care investigarea este desfășurată de un grup de jurnaliști, figurantul acesteia înțelege că eliminarea unui reporter nu va soluționa problema lui, și nu va opri investigația. Astfel, spre deosebire de lucrul de unul singur, lucrul în echipă nu doar împarte riscurile de securitate între toți participanții, dar și, în genere, le reduce la minimum.


De asemenea, este evident şi faptul
că toată informația trebuie să fie veridică


Un procedeu și mai eficient de eliminare a riscurilor este lucrul investigatorilor în rețea (network). Rețeaua națională sau internațională de investigatori, spre deosebire de grup, nu doar că permite să acopere o arie mai mare, dar și, de asemenea, poate dispune de avocați, analiști proprii, contacte în mediul organelor de drept sau cel parlamentar. Acest lucru permite nu doar desfășurarea unei investigații eficiente, dar și protejarea jurnalistului în persoană.

Desigur, chiar și activitatea în cadrul grupului sau a rețelei, nu poate elimina complet toate riscurile investigatorului. Ele oricum persistă, de altfel, ca și în oricare altă profesie.

Aici puteți consulta îndrumarea organizației ”Reporteri fără hotare”, în care este abordată tematica securității jurnaliștilor.

 

Securitate digitala

Regulile cheie și principiile lucrului securizat cu poșta electronică, rețelele sociale și alte internet-servicii sunt expuse pe pagina Rețelei globale a jurnaliștilor-investigatori.

Informație mai amănunțită și sfaturi privind securitatea cibernetică pentru ziariști sunt prezentate în proiectul internațional ”Security-in-a-box”. 
 

Securitatea juridică

Securitatea juridică începe cu acceptarea de către investigator a faptului că, înainte de publicare, orice material trebuie să fie în mod obligatoriu verificat de un jurist.

Sprijin juridic jurnalistului-investigator acordă atât organizații internaționale, cât și cele locale. În Ucraina, o astfel de asistență o asigură Institutul pentru Dezvoltarea Presei Regionale și Centrul pentru Democrație și Supremația Legii. Aceste organizații pot pe gratis efectua expertiza juridică până la publicarea textelor investigației jurnalistice, la fel, pot reprezenta gratuit interesele jurnaliștilor în instanță, în cazul unei acțiuni de chemare în judecată din partea figuranților.

Există multe procedee de exercitare a presiunilor asupra jurnalistului. Înainte de publicarea articolului acestea pot fi apelurile telefonice, scrisorile electronice, scrisorile obișnuite, vizitele la redacție, în cadrul cărora, eroii investigațiilor încearcă să convingă jurnaliștii că produsul lor media nu este corect, trebuie amânat, conține calomnii și este pasibil de implicare în procese de judecată. Ziaristul trebuie să consemneze și să păstreze toate comunicatele, numele și sursele. Desigur, toate afirmațiile ”eroilor” trebuie verificate de două ori, dar aceasta nu înseamnă că există temeiuri pentru renunțarea la publicarea articolului.

După publicarea investigației, uneori urmează perioada altor încercări – examinărilor în instanță.


În cei 12 ani de activitate, ”Ziarul de Gardă” din Moldova
efectiv în fiece lună participă la audieri în cadrul
proceselor intentate împotriva acestui ziar.
Însă, timp de 12 ani, publicația nu a pierdut nici un proces.


Dacă toate punctele din Capitolul III al prezentului Regulament sunt respectate, într-o țară democratică,  jurnalistul n-ar trebui să piardă procesul. Desigur, în unele țări ale fostei URSS mai rămân probleme cu independența sistemului judiciar, corupția și controlul politic în domeniul justiției. Însă, cu cât e mai șubredă democrația, cu atât mai mare este necesitatea unor investigații jurnalistice. Ziariștii trebuie să fie oameni duri în deciziile luate, dar și corecți pe plan deontologic.

Primind citația de prezentare la ședința de judecată, reporterul trebuie să întreprindă următorii pași:

  1. să telefoneze avocatului;
  2. să citească atent capurile de acuzație și să le confrunte cu textul;
  3. să citească Legea cu privire la mass-media (studierea ei e binevenită la orice etapă), cel puțin, pentru a împrospăta cunoștințele;
  4. dacă au fost depistate erori, trebuie găsit timp și loc pentru a corecta informația. Dacă jurnalistul a făcut ceva incorect, scuzele sunt binevenite.
     

Edițiile mari au propriii săi juriști, specializați în domeniul libertăților jurnalistice și diferitor aspecte ale libertății de exprimare. Dacă nu, apoi întotdeauna sunt mai multe ONG sau juriști aparte care vor acorda asistență.

În Moldova, la Centrul independent de jurnalistică, este Secția de protecție a drepturilor mass-media. Juriștii Centrului au ajutat multor jurnaliști din Moldova, oferindu-le consultații gratuite sau asistență juridică în instanță. 

În plus, există Asociația presei independente din Moldova, în cadrul căreia, la fel, un jurist calificat oferă consultații juridice membrilor acesteia.

Uneori, este utilă susținerea avocaților cunoscuți, care pro bono sunt pregătiți să ofere consultații juridice redacției sau jurnalistului, dacă consideră că acest caz este interesant pentru practică sau apreciază înalt munca jurnalistului.

Apar tot mai multe anexe mobile pentru jurnaliști, inclusiv referitoare la drepturile lor: în Ucraina acționează anexa J-SOS, în Rusia – «Справочник журналиста».

Există organizații internaționale, care oferă jurnaliștilor susținere financiară și consultații în cazul unor probleme și amenințări serioase: 

 Lifeline Fund

Lifeline Fund

 International Media Support Safety Fund

International Media Support Safety Fund

 The Assistance Desk of Reporters without Borders

The Assistance Desk of Reporters without Borders

 Media Legal DefenceInitiative

Media Legal DefenceInitiative

 Committeeto Protect Journalists

Committeeto Protect Journalists